Algemeen

De badmintonschool is in september 2009 als een soort experiment van start gegaan. De school moest juist niet verenigingsgebonden zijn, maar gericht op het individu. In september 2009 werd gestart met slechts 7 deelnemers variërend in leeftijd van 12 tot 26 jaar. Aanvankelijk was de bedoeling om met alleen jeugdspelers van start te gaan, maar het pakte anders uit en achteraf waren we daar zeer gelukkig mee, gezien de goede vooruitgang die alle deelnemers hebben laten zien en nog altijd laten zien.

De Badmintonschool Barendrecht kende meerdere groepen afhankelijk van het aantal geselecteerde deelnemers en de beschikbare ruimte. De leeftijd varieerde de laatste seizoenen van 8 tot 18 jaar. Allemaal enthousiaste en gemotiveerde deelnemers afkomstig van diverse verenigingen die iets wilden bijleren op badmintongebied, de absolute badmintontop wilden gaan bereiken of gewoon het maximale uit zichzelf wilden halen.

In juni 2017 is besloten voorlopig te stoppen met de Badmintonschool. Het aantal aanmeldingen was fors teruggelopen, waardoor het bestuur en de trainers van mening waren, dat niet meer de gewenste inhoud en kwaliteit kon worden geleverd.

Individueel gericht

De trainingen waren gebaseerd op individuele ontwikkeling met bovenmatig veel aandacht voor technieken en voetenwerk. Kracht en fysieke training zijn onlosmakelijk verbonden hiermee en maakten dus ook onderdeel uit van de training. Tactieken kwamen ook aan bod, maar bleven beperkt tot systemen, omdat we niet gericht aan vaste dubbels werkten. Er was aandacht voor mentale voorbereiding op wedstrijden en het gedrag tijdens de wedstrijden. Tijdens de coaching op toernooien werden deze aspecten meegenomen. Ook was er aandacht voor voeding tijdens toernooien.

 

Verplichte toernooien

Vanuit de Badmintonschool werden een aantal Junior Mastertoernooien (JM) verplicht gesteld voor de hoogste groep. De deelnemers konden zich zodoende onderling meten. Voor de overige groepen was deelname aan het regionale jeugdcircuit verplicht.

 

Kosten deelname

De kosten voor deelname waren afhankelijk van de selectiegroep waarin het kind werd ingedeeld. Hiervoor werden gemiddeld per seizoen gedurende 35 weken trainingen georganiseerd en was er begeleiding aanwezig op verplichte toernooien.

 

Van school naar regionaal trainingscentrum of Nederlandse jeugdselectie

Afhankelijk van de individuele ontwikkeling, leeftijd en resultaten tijdens toernooien was het mogelijk om te worden uitgenodigd voor het regionaal trainingscentrum in Den Haag, waar dagelijks in de ochtend wordt getraind of eventueel een nationale jeugdselectie. De hoofdtrainer van de badmintonschool kon je hiervoor ook voordragen.